Terapie

Jsme terapeutické pracoviště sídlící v centru Brna, které sdružuje několik psychologických pracovníků. Poskytujeme péči klientům všech věkových skupin a zabýváme se širokým spektrem problematiky. Můžete využít naše služby v oblasti krizové intervence, psychologického poradenství a dlouhodobé terapie.

Martin Horký

Mgr. Martin Horký

Studium jednooborového magisterského stupně psychologie na FF MU ukončil v roce 2019. Po skončení studia nastoupil na Psychiatrickou kliniku Fakultní nemocnice Brno na pozici psychologa ve zdravotnictví, kde působí dodnes. Zároveň zde od roku 2019 studuje Ph.D. v oblasti neurověd se zaměřením na výzkum a léčbu pomocí transkraniální magnetické stimulace a výzkum neurálních mechanismů u pacientů s hraniční poruchou osobnosti a dalšími obtížemi. Pro studenty medicíny přednáší na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Přednáší na odborných konferencích, věnuje se publikační činnosti a vzdělávání odborné i neodborné veřejnosti v oblasti duševního zdraví.

Aktuálně je frekventantem psychoterapeutického výcviku v kognitivně-behaviorální psychoterapii (Mezinárodní institut KBT Odyssea) a absolventem výcviku v Dialektické behaviorální psychoterapii (DBT) pod vedením British Isles DBT Training ve Velké Británii. Ve své práci se zaměřuje na léčbu úzkostných obtíží (silná úzkost, OCD, generalizovaná úzkostná porucha, panické ataky a další) či problémy s intenzivními nestabilními emocemi, sebepoškozováním a suicidalitou. Svou práci pravidelně superviduje s tuzemskými i zahraničními supervizory. Ve svém volném čase rád hraje deskové hry, cestuje, sportuje, otužuje se a věnuje se svým dvěma želvám a dvěma kočkám.

Ceník
 • Individuální terapie (50 min) – 1000 Kč
 • Individuální terapie v AJ (50 min) – 1500 Kč
IČ: 17558174
Tel.: 731 464 318
Email: horkymartincz@gmail.com
Andrea Mikotová

PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D.

Psychologii vystudovala v magisterském (2007) a doktorském studiu (2012) na Filozofické fakultě MU. Absolvovala dvouletý výcvik v muzikoterapii (2017), kurz krizové intervence (2021), základní kurz sandplay (2022) a další kurzy a workshopy. Od r. 2021 je frekventantkou výcviku v biosyntetické psychoterapii. Víc jak 15 let pracovala jako VŠ pedagog (JAMU; UTB), ale až zkušenosti s prací s dětmi s poruchami sluchu, se zdravotním znevýhodněním a dětmi a dospívajícími s poruchou autistického spektra ji naučily vnímat dění kolem sebe nejen rozumem, ale také srdcem a tělem. Tímto způsobem přistupuje ke své profesi školní psycholožky (ZŠ Šlapanice), psychologickému poradenství pro studenty (HF JAMU) i ke své soukromé praxi. Zaměřuje se na individuální práci s dětmi, dospívajícími a dospělými. Služby nabízí také v angličtině a španělštině. Má dvě děti, ráda bubnuje (západoafrické rytmy) a sleduje animované filmy.

Ceník
 • Individuální terapie (50 min) – 900 Kč
IČ: 87245787
Tel.: 608 434 558
Email: a.mikotova@seznam.cz

S čím se na nás můžete obrátit

Můžete nás kontaktovat v obtížných životních situacích, při řešení osobních krizí, při problémech v partnerských vztazích či s vývojovými a výchovnými problémy dětí a mládeže. Často nás vyhledávají lidé s úzkostnými a depresivními obtížemi. Nabízíme psychologické služby dospělým, dospívajícím i dětem, poskytujeme jednorázové konzultace i dlouhodobou psychologickou péči. Pracujeme formou individuální, párové a skupinové terapie. Při práci s klienty se řídíme etickým kodexem, kam patří mimo jiné zachování důvěrnosti informací.
Individuální terapie

V rámci individuální terapie nejčastěji řešené oblasti představují:

 • úzkostné poruchy (panické ataky, specifické fobie, generalizovaná úzkostná porucha, obsedantně kompulzivní porucha a další)
 • traumatické zážitky
 • depresivní stavy (pocity smutku, nedostatku energie, bezvýchodnosti)
 • adaptační obtíže při životních změnách
 • psychosomatické obtíže
 • stavy emoční lability, včetně vznětlivosti a osobnostních obtíží
 • partnerské vztahy
 • depresivní stavy (pocity smutku, nedostatku energie, bezvýchodnosti)
 • osobní rozvoj a růst

Párová terapie

V rámci individuální terapie nejčastěji řešené oblasti představují:

 • párová komunikace
 • asertivita ve vztahu
 • neshody ve výchově dětí
 • neshody v sexuálním životě
 • nesoulad ve vztahu, nevěra

Cena

Nejsme zdravotnické zařízení, naše služby jsou poskytovány za přímou úhradu, nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Díky tomu Vám můžeme nabídnout krátké objednací lhůty a individuální domluvu na termínu, nepředáváme Vaše osobní informace zdravotní pojišťovně ani jiné třetí straně, není potřeba doporučení od lékaře.

Individuální terapie

800 - 1500
Dle terapeuta, za 50 min

Párová terapie

1200 - 1700
Dle terapeuta, za 50 min

Kontakt

Na psychologickou konzultaci je třeba se objednat předem. Objednání je možné telefonicky nebo e-mailem. Můžete kontaktovat konkrétního psychologa nebo se nám můžete ozvat na společný e-mail a my Vás budeme kontaktovat dle aktuálního vytížení.
Kontakty na externisty najdete přímo v jejich medailoncích.
Společný email:
Kontakt na náš tým
info@terapiescala.cz
Adresa:
Adresa:
Moravské náměstí 3, 602 00 Brno
PhDr. Kateřina Koros Bartošová, Ph.D.
PhDr. Kateřina Koros Bartošová, Ph.D.
Adresa:
bartosova@terapiescala.cz
Icon
739 644 891
Aktuálně nepříjímá nové klienty
Mgr. Eva Holoubková, Ph.D.
Mgr. Eva Holoubková, Ph.D.
Adresa:
holoubkova@terapiescala.cz
Icon
704 370 112
Aktuálně nepříjímá nové klienty
Mgr. Anna Kryštofová
Mgr. Anna Kryštofová
Adresa:
krystofova@terapiescala.cz
Icon
724 962 886
Mgr. Veronika Ondráčková Dacerová
Mgr. Veronika Ondráčková Dacerová
Adresa:
dacerova@terapiescala.cz
Icon
739 722 015
Aktuálně nepříjímá nové klienty
Mgr. Daniela Brňáková
Mgr. Daniela Brňáková
Adresa:
brnakova@terapiescala.cz
Icon
773 185 505
Mgr. Jana Cíglerová
Mgr. Jana Cíglerová
Adresa:
ciglerova@terapiescala.cz
Icon
739 364 832
Mgr. Jakub Bednář
Mgr. Jakub Bednář
Adresa:
bednar@terapiescala.cz
Icon
723 016 046
Icon