Terapie

Jsme terapeutické pracoviště sídlící v centru Brna, které sdružuje několik psychologických pracovníků. Poskytujeme péči klientům všech věkových skupin a zabýváme se širokým spektrem problematiky. Můžete využít naše služby v oblasti krizové intervence, psychologického poradenství a dlouhodobé terapie.

S čím se na nás můžete obrátit

Můžete nás kontaktovat v obtížných životních situacích, při řešení osobních krizí, při problémech v partnerských vztazích či s vývojovými a výchovnými problémy dětí a mládeže. Často nás vyhledávají lidé s úzkostnými a depresivními obtížemi. Nabízíme psychologické služby dospělým, dospívajícím i dětem, poskytujeme jednorázové konzultace i dlouhodobou psychologickou péči. Pracujeme formou individuální, párové a skupinové terapie. Při práci s klienty se řídíme etickým kodexem, kam patří mimo jiné zachování důvěrnosti informací.
Individuální terapie

V rámci individuální terapie nejčastěji řešené oblasti představují:

 • úzkostné poruchy (panické ataky, specifické fobie, generalizovaná úzkostná porucha, obsedantně kompulzivní porucha a další)
 • traumatické zážitky
 • depresivní stavy (pocity smutku, nedostatku energie, bezvýchodnosti)
 • adaptační obtíže při životních změnách
 • psychosomatické obtíže
 • stavy emoční lability, včetně vznětlivosti a osobnostních obtíží
 • partnerské vztahy
 • depresivní stavy (pocity smutku, nedostatku energie, bezvýchodnosti)
 • osobní rozvoj a růst

Párová terapie

V rámci individuální terapie nejčastěji řešené oblasti představují:

 • párová komunikace
 • asertivita ve vztahu
 • neshody ve výchově dětí
 • neshody v sexuálním životě
 • nesoulad ve vztahu, nevěra

Cena

Nejsme zdravotnické zařízení, naše služby jsou poskytovány za přímou úhradu, nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Díky tomu Vám můžeme nabídnout krátké objednací lhůty a individuální domluvu na termínu, nepředáváme Vaše osobní informace zdravotní pojišťovně ani jiné třetí straně, není potřeba doporučení od lékaře.

Individuální terapie

600 - 1000
Dle terapeutky, za 50 min

Párová terapie

1000 - 1300
Dle terapeutky, za 50 min

Kontakt

Na psychologickou konzultaci je třeba se objednat předem. Objednání je možné telefonicky nebo e-mailem. Můžete kontaktovat konkrétní psycholožku nebo se nám můžete ozvat na společný e-mail a my Vás budeme kontaktovat dle aktuálního vytížení.
Společný kontakt:
Společný kontakt:
info@terapiescala.cz
Adresa:
Adresa:
Moravské náměstí 3, 602 00 Brno
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.
Adresa:
bartosova@terapiescala.cz
Icon
739 644 891
Aktuálně nepříjímá nové klienty
Mgr. Eva Holoubková, Ph.D.
Mgr. Eva Holoubková, Ph.D.
Adresa:
holoubkova@terapiescala.cz
Icon
704 370 112
Aktuálně nepříjímá nové klienty
Mgr. Anna Kryštofová
Mgr. Anna Kryštofová
Adresa:
krystofova@terapiescala.cz
Icon
724 962 886
Mgr. Veronika Ondráčková Dacerová
Mgr. Veronika Ondráčková Dacerová
Adresa:
dacerova@terapiescala.cz
Icon
739 722 015
Mgr. Daniela Brňáková
Mgr. Daniela Brňáková
Adresa:
brnakova@terapiescala.cz
Icon
773 185 505
Mgr. Jana Cíglerová
Mgr. Jana Cíglerová
Adresa:
ciglerova@terapiescala.cz
Icon
739 364 832
Icon